BAS VAN OTTERLOO

MEDIATION

Mediatior Bas van Otterloo

Mediation vereniging

Bij een conflict of verschil van inzicht kiezen steeds meer mensen voor een mediator. Onder leiding van een onafhankelijk mediator zoals ik, gaan we samen met de ander op zoek naar een optimale en duurzame oplossing voor een probleem of conflict in relationele sfeer waar je zelf niet uitkomt. 

Heb je een conflict met je buren, je familie, je collega,etc.? Dan kan ik jullie vrijwel zeker helpen om snel tot een oplossing te komen. Samen.


Reacties cliënten

“Buitengewoon ontspannen sfeer waarin echt geluisterd werd”

“Zag er in het begin enorm tegenop, maar ben zo blij dat Bas me veel sneller dan ik had gedacht weer relaxed naar mijn werk heeft kunnen laten gaan!”

“Via een kennis bij Bas van Otterloo terecht gekomen, die ons met de familiekwestie op een constructieve manier heeft verder geholpen

 

Wat is Mediation?

Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de communicatie en onderhandelingen tussen partijen begeleidt om vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale besluitvorm te komen.

 

Wat is een Mediator?


Een mediator is een onafhankelijke en professionele bemiddelaar die u kan helpen om een conflict op te lossen. Een mediator is geen eenzijdige belangenbehartiger, zoals een advocaat, en zal ook geen standpunt innemen, zoals een rechter. Een mediator zal proberen om in een of een aantal vertrouwelijke gesprekken u en de tegenpartij te stimuleren zelf met een oplossing van het conflict te komen. Dit lijkt misschien wat zweverig, maar
de praktijk wijst uit dat mediation bij een groot aantal juridische geschillen een snelle en zeer effectieve wijze kan zijn om een conflict op te lossen.

 

Voordelen van Mediation


• Doordat u en de wederpartij zelf met de oplossing komen, sluit de oplossing vaak ook beter aan op de wensen van u en de ander. Juist in zaken waarbij partijen na afloop van het geschil nog op een of andere manier aan elkaar verbonden zijn (denk bijvoorbeeld aan een burenruzie of familieconflict), kan mediation aan te raden zijn.

• Samen met de andere partij moet er namelijk overeenstemming bereikt worden over deze oplossing. (Win-win situatie). Bij een gerechtelijke procedure legt u de beslissing in handen van een derde (de rechter). Er is dan dus altijd een winnaar en een verliezer.

• Mediation is bijna altijd sneller en goedkoper dan een gerechtelijke procedure. De kans dat u met de tegenpartij na afloop nog ‘door een deur kunt’ is over het algemeen groter dan na afloop van een gerechtelijke procedure. Het mediation-proces verloopt informeel, er is in feite sprake van een (aantal)gesprek(-ken) onder leiding van een mediator. Bij een gerechtelijke procedure zijn de omgangsvormen en contactmomenten vaak een stuk formeler.

 

Het Mediation-proces

 

• Mediation kan alleen op basis van vrijwilligheid plaatsvinden: partijen moeten uit vrije wil gekomen zijn en   gemotiveerd zijn het conflict op te lossen.

• Mediation is vertrouwelijk en geheim: beide partijen moeten voorafgaand aan de start van de mediation    een mediation-overeenkomst ondertekenen waarin zij beloven dat alles wat er tijdens de mediation-gesprekken besproken wordt, geheim blijft en niet aan anderen wordt medegedeeld. Op die manier krijgt elke partij dus de kans om vrijuit en zonder remmingen te spreken en zijn of haar standpunt en argumenten naar voren te brengen.

• Rol van de mediator: de mediator zal als gespreksleider ervoor zorgen dat elke partij in een open sfeer zijn of haar standpunt en argumenten naar voren kan brengen. Uiteraard kan en zal de mediator tijdens de mediation regelmatig vragen stellen om daarmee te proberen het conflict en de belangen van beide partijen duidelijk naar voren te krijgen. De mediator is neutraal en onpartijdig en heeft geen belang bij welke uitkomst van het gesprek dan ook.

 

 

 

 

 

Meer weten over mijn mediation praktijk?

Ben jij op zoek naar harmonie in je leven?

Praat met Bas of ga Aan tafel met Bas!

 

Share This